působíme v oblasti ochrany přírody od roku 2004

Profesionální a zodpovědný přístup

Vize

Naší vizí je živá a pestrá krajina, která poskytuje člověku užitek, potěšení a krásu. Krajina, kterou hospodářsky využíváme a jež nám přitom svou malebností připomene citlivý přístup našich předků. Tvoří ji různorodá mozaika, v níž nacházejí místo druhově bohaté otevřené lesy, životem překypující louky, pastviny, tůně či rybníky. Patří do ní i neregulované řeky, které mohou měnit své okolí. Krajina, kde oheň a jiné živly smí ukázat svoji životadárnou i ničivou sílu, a do níž lze začlenit výdobytky moderního života a pokroku.

Poslání

Beleco je mezioborový tým odborníků zabývající se ochranou přírody. Profesionálně a nezávisle pracuje na propojování vědy, výzkumu i praxe. Systematicky spolupracuje s různými zájmovými skupinami a propojuje jejich aktivity s potřebami ochrany přírody. Zpracovává studie, výzkumné projekty a hodnocení, provádí návrhy a realizace péče o lokality, vzdělává odbornou i laickou veřejnost a propaguje ochranu přírody.

Jsme členem:

Jsme partnerem: